Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Samostatná výdělečná činnost (SVČ) ve smyslu koordinačních nařízení Evropské unie

20.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.8 Samostatná výdělečná činnost (SVČ) ve smyslu koordinačních nařízení Evropské unie

Ing. Antonín Daněk

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Osoba ze států Evropské unie, případně z Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo ze Švýcarska, podnikající v ČR jako OSVČ   Výkonem SVČ v České republice se osoba podléhající režimu koordinačních nařízení Evropské unie stává společně se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky účastníkem všech systémů sociálního zabezpečení České republiky.   Účastny českého systému nejsou OSVČ ze „třetích” zemí, řešením jejich situace je uzavření komerčního zdravotního pojištění.  

Komentář:

Pokud získá občan z členského státu EU, případně z Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo ze Švýcarska oprávnění k provozování SVČ v České republice, postupuje z hlediska plnění zákonných povinností v souladu s českou legislativou platnou ve zdravotním pojištění. Zvolené české zdravotní pojišťovně oznamuje v zákonné osmidenní lhůtě zahájení SVČ, přičemž současně předkládá živnostenský list nebo jinou úřední listinu, na základě které vykonává samostatnou výdělečnou činnost a dále překládá doklad o přihlášení k registraci jako daňový subjekt u příslušného správce daně. Tato OSVČ plní všechny povinnosti plátce pojistného a nelze zrušit pojištění zpětně z důvodu, že samostatná výdělečná činnost nebyla vykonávána. Přihlášením se tak OSVČ stává plátcem pojistného do českého systému veřejného zdravotního pojištění s povinností placení záloh na pojistné a případného doplatku včetně plnění ostatních zákonných povinností (např. každoroční podávání Přehledu). Pojištění lze ukončit ke dni následujícímu po dni oznámení této