Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3 Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů

Ing. Miloš Hovorka

Rezervy jsou upraveny zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen „ZoR”).

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Rezervy   Rezervami se rozumí:   § 2 ZoR  
 • Bankovní rezervy

 
Jde o rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry poskytnuté bankami podle § 5 ZoR.  
 • Rezervy v pojišťovnictví

 
Podle § 6 ZoR jde o technickou rezervu s výjimkou jiné technické rezervy vytvořenou podle právních předpisů upravujících účetnictví ve výši, ve které je zaúčtována podle těchto právních předpisů.  
 • Rezerva na opravy hmotného majetku

 
Pravidla její tvorby a čerpání jsou stanovena v § 7 ZoR.  
 • Rezerva na pěstební činnost

 
Lze ji podle § 9 ZoR tvořit jen na výkony související s obnovou, ochranou a výchovou lesních porostů uvedené v příloze k ZoR.  
 • Rezerva na odbahnění rybníka

 
Podle § 10 ZoR se pro její tvorbu a použití použijí obdobně ustanovení § 7 ZoR jako pro tvorbu rezervy na opravy.  
 • Rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou

 • Rezerva na vypořádání důlních škod

 • Rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů

 
Pro účely zjištění základu daně z příjmů se tyto tři rezervy uznávají podle § 10 ZoR.  
 • Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

 
Je tvořena podle § 11a až 11c ZoR.  

Komentář:

Rezerva je něco, co by mělo být tvořeno na budoucí výdaje.  

V praxi se rozlišují rezervy:

 • na tzv. „účetní” rezervy, jejichž tvorba není uznaná jako daňový výdaj,

 • na rezervy tvořené v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž tvorba jako daňový výdaj uznaná je.

Tvořit tyto rezervy není povinností, nýbrž právem poplatníka, a to na rozdíl od účetních rezerv, jejichž tvorba pro vymezené účetní jednotky povinná je.

Příklad

S. r. o. tvořila v roce 2018 rezervu na náklady restrukturalizace výroby a rezervu na opravu střechy výrobní haly podle ZoR. Budou daňově účinné obě rezervy?

Nikoliv, daňově účinná bude pouze rezerva na opravu střechy.

Příklad

Provozovatel skládky tvoří finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jedná se o daňově účinnou tvorbu této rezervy?

Ano, protože z § 10 odst. 2 ZoR vyplývá, že se jako daňově účinná uzná