dnes je 3.10.2022

Input:

Rezerva na restrukturalizaci

16.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezerva na restrukturalizaci

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • Část čtvrtá – Způsoby oceňování – § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3

  • Část pátá – Inventarizace majetku

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 16 – Rezervy

  • § 57 – Postup tvorby a použití rezerv

 • ČÚS pro podnikatele č. 004 – Rezervy

Popis operace:

Restrukturalizací se pro účely účetnictví rozumí program, kterým se významně mění předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna. Rezerva na restrukturalizaci patří do skupiny ostatních (účetních) rezerv.

Restrukturalizace může zahrnovat zejména:

 1. přemístění podnikatelských aktivit do jiné oblasti, případně uzavření provozu,
 2. utlumení nebo ukončení části podnikatelských aktivit a s tím související např. hromadné propouštění zaměstnanců.

Na základě programu restrukturalizace, schváleného orgánem k tomu příslušným podle zvláštního právního předpisu, případně společníky, může účetní jednotka tvořit rezervu na restrukturalizaci.

Rezervu na restrukturalizaci lze tvořit a čerpat pouze na přímé náklady nezbytně nutné k uskutečnění programu restrukturalizace, které nesouvisí s pokračujícími aktivitami účetní jednotky. K těmto nákladům nepatří náklady na přeškolení nebo přemístění zaměstnanců, kteří zůstanou nadále v zaměstnaneckém poměru,

Nahrávám...
Nahrávám...