dnes je 10.8.2020

Input:

DPH při insolvenci firmy

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.0300.3
DPH při insolvenci firmy

Ing. Dana Langerová

Firma je v insolvenci, má soudem a věřiteli schválený reorganizační plán, ze kterého vyplývá, že věřitelé budou uspokojeni z 13,5 %. Můj dotaz je, jak řešit DPH.

Uvedu příklad: Závazek včetně DPH činí 2 000 000 Kč. Věřitel vystavil opravný daňový doklad ve výši 86,5 % v rozdělení na základ daně (–1 674 843,45 Kč) a DPH (–351 717,13 Kč).

Z toho by vyplynulo, že by naše firma měla rozdíl v dani odvést a věřitel by naopak tuto částku v DPH uplatnil. Je tento postup správný?

Dle současné právní úpravy účinné od 1. 4. 2019 platí pro opravu základu daně v případě reorganizace následující pravidla:

Věřitel opravuje základ daně, nastanou-li dle § 42 odst. 1 písm. f) ZDPH skutečnosti, na jejichž základě dojde ke změně výše základu daně po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tuto opravu nelze v případě reorganizace provést u plnění, které není jako pohledávka zahrnuto do schváleného reorganizačního plánu. Oprava základu daně se považuje dle § 42 odst. 3 písm. b) ZDPH za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dnem schválení reorganizačního plánu. Věřitel je dále dle § 42 odst. 5 ZDPH povinen vystavit