dnes je 18.3.2019
Input:

Příspěvek na tvorbu FKSP a sociálního fondu

11.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.5 Příspěvek na tvorbu FKSP a sociálního fondu

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
 • § 24 odst. 2 písm. zr) ZDP uvádí jako daňově účinný náklad na tvorbu:

 • fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) v případě veřejně prospěšných poplatníků (neziskových subjektů), kteří jsou povinni tento fond tvořit,

 • sociálního fondu a fondu účelově určených prostředků, a to u veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí (od roku 2006), a

 • fondu provozních prostředků u veřejných vysokých škol, a

 • stipendijního fondu u vysokých škol.

Náklad z titulu tvorby FKSP a sociálního fondu jsou limitovány (viz následující tabulka) procentem z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období, ve kterém lze mzdu uplatnit jako daňový náklad.

V ostatních případech ustanovení ZDP limit nedává. S výjimkou tvorby FKSP, kdy je úprava v ZDP účinná již od roku 2004, lze daňový náklad aplikovat od 1. 1. 2006.

 • § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., § 5 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, definuje vyměřovací základ zaměstnance, z něhož je výše daňově účinné tvorby FKSP a sociálního fondu odvozena.

2004–2005   2006–2010   2011–2016  
Daňově účinným nákladem byla částka ve výši 2 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení
 • na tvorbu FKSP.

 
Daňově účinným nákladem byla částka ve výši 2 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení
 • na tvorbu FKSP,

 • na tvorbu sociálního fondu.

 
Daňově účinným nákladem je částka ve výši 1 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení
 • na tvorbu FKSP,

 • na tvorbu sociálního fondu.

 

Komentář:

Výši tvorby FKSP upravuje § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Ten také vymezuje tzv. základní nebo též povinný příděl, kterým je fond tvořen. Základní příděl se určí