dnes je 16.9.2019
Input:

Příjmy ze závislé činnosti podléhající srážkové dani

20.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.3 Příjmy ze závislé činnosti podléhající srážkové dani

Jaroslava Pfeilerová

Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně:

  1. plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
  2. v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 3 000 Kč,

jsou (po zvýšení o povinné pojistné) samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil Prohlášení k dani.

A. Dohoda o provedení práce – měsíční příjem do 10 000 Kč

Odměna plynoucí z dohody o provedení práce, která nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nepodléhá odvodům zákonného pojistného. Z toho důvodu tvoří základ daně hrubý příjem nezvýšený o pojistné, který u poplatníka, který neučinil Prohlášení k dani, podléhá srážkové dani 15 %.

V případě, že by příjem zaměstnance převýšil limit 10 000 Kč a zaměstnanec neučinil Prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, musel by zaměstnavatel z uvedeného příjmu srazit zálohu, a to ve výši 15 %.

Příklad

Příklad:

Zaměstnavatel zaměstnal studenta na dohodu o provedení práce s odměnou ve výši 20 000 Kč. Student neučinil Prohlášení poplatníka. Zaměstnavatel mu srazil zálohu na dani a tu odvedl příslušnému finančnímu úřadu. Tento student nemá žádné další příjmy. Může student podat daňové přiznání za minulý rok a požádat finanční úřad o vrácení této daně?

Po uplynutí zdaňovacího období může student podat daňové přiznání, do kterého na základě potvrzení zaměstnavatele uvede příjem ze závislé činnosti ve výši 20 000 Kč a také plátcem sraženou daň. Již při uplatnění slevy na poplatníka studentovi vznikne přeplatek na dani, který mu správce daně na základě žádosti vrátí.

Příklad

Příklad:

Společnost a student vysoké školy uzavřeli dohodu o provedení práce, ve které sjednali měsíční odměnu ve výši 5 000 Kč. Vzhledem k tomu, že student neučinil Prohlášení, zaměstnavatel z jeho příjmu odvedl srážkovou daň ve výši 15 %. Může student po uplynutí zdaňovacího období podat daňové přiznání?

Student po uplynutí zdaňovacího období může podat daňové přiznání a v něm vypořádat svoji celoroční daňovou povinnost. Od takto vypočtené daně