Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

    

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy

 

Dílčí programy

 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje

Zaměření dotačního titulu: Zprostředkování zaměstnání osobám z cílové skupiny. Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých lidí pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru dalších vhodných aktivit v rámci projektu, které mají napomoci nalézt uplatnění na trhu práce. Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží. Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků. Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje vedoucího k uplatnění na trhu práce, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků a obnovení a rozvoje základních či digitálních kompetencí.

Příjemci podpory: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2018.

Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Zaměření dotačního