Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

27.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

    

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zdroje informací: http://www.dotacni.info/op-vvv-vyzva-c-02_17_051-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-vyloucene-lokality-svl/

 

Dílčí programy

Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)

Zaměření dotačního titulu: Dotační program pro obce, sdružení obcí či svazky obcí zapojené v KPSVL, které nečerpají finanční prostředky z výzvy 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL, a dále kraje, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita (lokality/obce nezapojené v KPSVL), a to vždy s prokazatelnou vazbou aktivit na řešení problematiky zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků žijících právě na území těchto lokalit. Typy podporovaných projektů: řízení projektu, podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání, podpora kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání. Forma a výše podpory: Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 250 mil. Kč. Minimální výše dotace je 3 000 000 Kč a maximální výše dotace je 50 000 000 Kč. Financování je formou ex-ante a výše 1. zálohové platby tvoří maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Příjemci podpory: Obce. Sdružení obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů). Svazek obcí. Vyšší územní samosprávné celky – kraje, včetně hl. města Prahy.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2018.

 

Program MŠMT na podporu vzdělávání

Rozvoj výukových kapacit mateřských