Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled daňových a ostatních změn od roku 2019

21.6.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Níže předkládáme stručný přehled změn z návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a další zákony od roku 2019.

Obsah novely

1) Novela zákona o daních z příjmů

 • implementace evropských směrnic ATAD
  • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
   • možnost uplatnit v základu daně výpůjční výdaje pouze do výše 80 mil. Kč nebo 30 % daňové EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy)
   • neuznatelné výpůjční výdaje lze převést do dalších zdaňovacích období
  • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit tax)
   • zdanění při přemístění (účetním přeřazení) majetku do stálé provozovny nebo ústředí v zahraničí nebo změně daňového rezidentství, pokud Česká republika v důsledku toho ztratí
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Živnostník profi.
Týdenní zpravodajství pro živnostníky a drobné podnikatele
 +420 222 539 333  info@zivnostnik.cz