dnes je 24.5.2022

Input:

Právo stavby coby daňový náklad

12.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.8 Právo stavby coby daňový náklad

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 1240 až § 1256 NOZ vymezuje právo stavby v rámci nového občanského zákoníku.

  • § 24 odst. 2 písm. v) ZDP (bod 1) upravuje, že daňově účinným nákladem je i účetní odpis dlouhodobého hmotného majetku, který není vymezen pro účely ZDP jako daňově odpisovaný hmotný majetek.

  • § 24 odst. 2 písm. zx) ZDP od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 upravoval, že u poplatníka, který nevede účetnictví, je možné výdaje na zřízení práva stavby (není-li součástí vstupní ceny stavby) dát do daňově účinných v poměrné výši připadající ze sjednané doby zřízení práva stavby na příslušné zdaňovací období.

  • § 26 odst. 3 ZDP od 1. 7. 2017 považuje za jiný majetek (daňově odpisovaný) právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví.

  • § 30 odst. 4 ZDP od 1. 7. 2017 uvádí, že roční odpis práva stavby se stanoví jako podíl vstupní ceny a sjednané doby trvání práva stavby.

Do 2013   2014   2015–2016   2017–2022  
České právo nezná pojem právo stavby.   ZDP žádné pravidlo pro výdaj z titulu práva stavby u poplatníků nevedoucích účetnictví neuvádí.   ZDP nařizuje poplatníkům nevedoucím účetnictví výdaj z titulu práva stavby časově rozlišovat po sjednanou dobu jeho trvání.   Právo stavby u poplatníků nevedoucích účetnictví je jiným hmotným majetkem odpisovaným po sjednanou dobu jeho trvání.  

Komentář:

Přechodná ustanovení novely ZDP zákonem č. 170/2017 Sb., na jejímž základě se stanoví právo stavby u poplatníků nevedoucích účetnictví jako jiný hmotný majetek, uvádí, že poplatník, který přede dnem nabytí účinnosti novely, tj. do 30. 6. 2017 uplatňoval výdaje na zřízení práva stavby podle § 24 odst. 2 písm. zx) ZDP, zahájí ode dne účinnosti novely odpisování práva stavby podle novelizovaného znění, ze vstupní ceny snížené o částky, které byly přede dnem nabytí účinnosti novely

Nahrávám...
Nahrávám...