dnes je 7.2.2023

Input:

Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání) k dani z nemovitých věcí

26.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5 Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání) k dani z nemovitých věcí

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 15a ZDN – Speciální úprava u pokuty za opožděné tvrzení daně

2014–4. 2. 2015   5. 2. 2015–2020  
Neuvedeno   Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.  

Komentář:

Ustanovení § 15a ZDN nabylo účinnosti dle čl. III. zákona č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, dnem vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, tj. dne 5. 2. 2015. Oproti tomu samotný zákon č. 23/2015 Sb. nabyl účinnosti až dnem 1. 1. 2016. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 15a ZDN je procesního charakteru a přechodná ustanovení zákona č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů na něho nedopadají, je možné jej uplatnit ode dne vyhlášení na veškerá pozdě podaná daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, která splňují podmínky uvedené v daném ustanovení, a to bez ohledu na zdaňovací období.

Příklad

Poplatník koupil v průběhu roku 2016 zemědělskou usedlost se třemi pozemky. Na zdaňovací období roku 2017 podal řádné daňové přiznání, na základě kterého správce daně vyměřil daň. V roce 2017 prodal jeden z pozemků, ale nesplnil povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2018 a daň mu byla vyměřena ve výši poslední známé daně (§ 13a odst. 1 ZDN), protože správce daně se nedozvěděl o nastalé změně. Poplatník podal dne 1. 5. 2020 dodatečné daňové přiznání na zdaňovací období roku 2019 (aniž byl správcem daně k tomu vyzván), ve kterém vypočetl daň nižší než je poslední známá daň. Správce daně stanovil daň ve výši tohoto dodatečného daňového přiznání. V tomto případě se uplatní § 15a ZDN, neboť poplatník podal daňové přiznání na daň nižší již po účinnosti citovaného ustanovení a nevzniká mu tedy povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.

Příklad

Poplatník koupil v průběhu roku 2016 zemědělskou usedlost se třemi pozemky. Na zdaňovací období roku 2017 podal řádné daňové přiznání, na základě kterého správce daně vyměřil daň. V

Nahrávám...
Nahrávám...