dnes je 30.7.2021

Input:

Penále

19.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.16.1 Penále

Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková

Právní úprava
  • § 37b ZSDP – Penále

  • § 251 DŘ – Penále

2009–2010   2011–2020   2021  
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky dodatečně vyměřené daně nebo z částky dodatečně snížené daňové ztráty, tak, jak byla stanovena oproti poslední známé daňové povinnosti, ve výši

a) 20 %, je-li daň zvyšována,

b) 20 %, je-li snižován odpočet daně nebo nárok na vrácení daně, nebo

c) 5 %, je-li snižována daňová ztráta.  
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši

a) 20 %, je-li daň zvyšována,

b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo

c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta.  
Správce daně sníží penále vzniklé podle písm. a) o penále podle písm. c), pokud vzniklo z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu jejího snížení, které bylo penalizováno.   Správce daně sníží penále podle písm. a) o penále podle písm. c), pokud povinnost k jeho úhradě vznikla z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení daňové ztráty, které bylo penalizováno.  

 
Daňový řád tedy nově snižuje výši penále v případě, že je snižována daňová ztráta z 5 % na 1 % rozdílu mezi původní a „novou” ztrátou. Podobně jako v ZSDP není výše penále závislá na tom, jaká doba uplynula od data pro podání původního řádného daňového přiznání.  

 
Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále platebním výměrem. Penále je splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru, nejdříve však ke stejnému dni jako stanovená daň, ze které se toto penále vypočte.  

 

 
Povinnost uhradit penále nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování, na jehož základě došlo k doměření daně. To neplatí, pokud toto dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování nebylo přípustné.  
Příklad

Firma BBB, s. r. o., podala 1. dubna daňové přiznání za předcházející zdaňovací období, vyměřila si a uhradila daň ve výši 100 000 Kč.

a) Firma v listopadu zjistila pochybení a podala dodatečné daňové přiznání, jehož výsledkem bylo zvýšení daňové povinnosti o 50 000 Kč. I tuto daň firma uhradila. Správce daně vyměřil

Nahrávám...
Nahrávám...