Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oznamovací povinnost u daně z nemovité věci

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2 Oznamovací povinnost u daně z nemovité věci

Ing. Jan Koreček

Pokud poplatník prodá všechny nemovité věci v územní působnosti jednoho správce daně, nebo přestane být jejich vlastníkem z jiného důvodu, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období, že přestal být poplatníkem daně.

Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v daňovém přiznání, je povinen tyto změny oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.

Příklad

Bratři Jiří a Pavel se nemohou dohodnout na přiznávání a placení daně za nemovité věci, které mají ve spoluvlastnictví. Jiří, který byl dosud společným zástupcem, podal na rok 2018 daňové přiznání pouze na své spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech a svému bratru o tom neřekl. Jaké důsledky to bude mít pro Pavla?

Pokud Jiří podal přiznání v zákonné lhůtě (tj. do 31. 1. 2018), vznikla povinnost přiznávat a platit za své spoluvlastnické podíly také Pavlovi. Pokud tak neučinil, pak mu správce daně stanoví daň z moci úřední, aniž by