Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osvobození převodu podílu v obchodní korporaci

5.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5 Osvobození převodu podílu v obchodní korporaci

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP upravuje u fyzických osob osvobození příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci (s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru), a to (až na výjimky) v situaci, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let. Posouzení osvobození v návaznosti na případné zvýšení viz následující tabulka.

Do 2013   Od 2014  
Doba 5 let se počítá od nabytí prvního podílu, bez ohledu na jeho případné zvýšení plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytím podílu od jiného člena.   Doba 5 let se počítá individuálně pro každé zvýšení podílu plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytí podílu od jiného člena.  

Podle přechodných ustanovení (viz č. II. bod 4 zákonného opatření č. 344/2013 Sb., které změnu od roku 2014 přineslo), se aplikuje nové znění od roku 2014 až na zvýšení podílů, ke kterému dojde po 31. 12. 2013.

Osvobození se (jak v roce 2013, tak v úpravě od roku 2014) nedá použít pro:

  • příjem z převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,

  • příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího převodu podílu v obchodní korporaci nebo z převodu dalšího podílu v transformovaném družstvu v době do 5 let od nabytí, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí,

  • příjem z budoucího převodu podílu v obchodní