Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osvobození náhrady (odstupného) za uvolnění jednotky

21.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3 Osvobození náhrady (odstupného) za uvolnění jednotky

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 4 odst. 1 písm. u) ZDP osvobozuje:

  • příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru jako náhrady za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a

  • náhradu (odstupné) za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, za podmínky použití na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce přijetí náhrady, příp. i v době jednoho roku před jejím obdržením.

2008–2010   2011–2015  
Podmínkou osvobození náhrady (odstupného) je její použití na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce přijetí náhrady, příp. i v době jednoho roku před jejím obdržením.   Podmínkou osvobození náhrady (odstupného) je její použití na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce přijetí náhrady, příp. i v době jednoho roku před jejím obdržením.  

Komentář:

Podle stejného ustanovení se obdobně postupuje též u příjmů:

  • z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, nebo

  • z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště