dnes je 21.9.2023

Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2019

17.5.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2019

RNDr. Ivan Brychta

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2019.

Výše průměrné mzdy

Vyhláškou č. 213/2018 Sb. byl zveřejněn všeobecný vyměřovací základ za rok 2017 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017. V důsledku toho dochází pro rok 2019 ke zvýšení průměrné mzdy z 29 979 Kč na 32 699 Kč.

To má od roku 2019 vliv mimo jiné na:

 • výpočet solidárního zvýšení daně (blíže viz text Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob),

 • minimální a maximální výši záloh na pojistné:

  • - pro zdravotní pojištění se minimální měsíční záloha zvýšila z 2 024 Kč na 2 208 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z 2 189 Kč na 2 388 Kč a maximální výše z 35 016 Kč na 39 240 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z 876 Kč na 955 Kč a maximální výše z 35 016 Kč na 39 240 Kč,
  • - maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění a také u pojistného na důchodové spoření vzrostl z 1 438 992 Kč na 1 569 552 Kč.

Doplňme, že pro zdravotní pojištění bylo třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2019.

V případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až v návaznosti na podání přehledu za předchozí rok, avšak oproti předchozím letům je zde změna:

 • pokud bude nová záloha nižší, změna se projeví již od měsíce, ve kterém byl přehled podán,

 • pokud bude nová záloha vyšší, bude se hradit až od měsíce následujícího po podání přehledu.

Platby sociálního pojištění

To souvisí i se změnami v platbách sociálního pojištění.

V případě záloh na důchodové zabezpečení dochází ke změně spočívající v tom, že záloha je splatná v kalendářním měsíci, na které se má platit (nikoliv až do 20. dne měsíce následujícího). Pro OSVČ to znamená počínaje 1. 1. 2019 hradit zálohu vždy v daném měsíci (tj. na leden 2019 od 1. do 31. ledna atd.). Aby se to nepletlo s předchozí úpravou, tak přechodná ustanovení ke změně hovoří o tom, že záloha za 12/2018 není povinná, ale pokud by ji OSVČ chtěla platit, musela tak učinit do 31. 12. 2018 (platby došlé v lednu již budou počítány jako zálohy na leden 2019).

Obdobná změna je i v případě plateb nemocenského pojištění, kdy splatnost je v daném měsíci (nikoliv až do 20. dne měsíce následujícího). Toto opět platí počínaje 1. 1. 2019, ale přechodná ustanovení jsou jiná - umožňují platbu za prosinec v původním termínu do 20. 1. 2019.

Cestovní náhrady

Jako každoročně byly zveřejněny nové vyhlášky upravující výši cestovních náhrad pro rok 2019. Zahraniční stravné upravuje nová vyhláška MF č. 254/2018 Sb., která

Nahrávám...
Nahrávám...