dnes je 24.10.2021

Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2021

23.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2021

RNDr. Ivan Brychta

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2021.

Výše průměrné mzdy 2021

Vyhláškou č. 381/2020 Sb. byl zveřejněn všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019. V důsledku toho dochází pro rok 2021 ke zvýšení průměrné mzdy z 34 835 Kč na 35 441 Kč.

To má od roku 2021 vliv mimo jiné na:

 • výpočet daně v rámci progresivního zdanění fyzických osob (blíže viz text Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob),

 • minimální a maximální výši záloh na pojistné:

  • - pro zdravotní pojištění se minimální měsíční záloha zvyšuje z  2 352 Kč na 2 393 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se minimální měsíční záloha zvyšuje z  2 544 Kč na 2 588 Kč a maximální výše z 40 688 Kč na 41 396 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se minimální měsíční záloha zvyšuje z 1 018 Kč na 1 036 Kč a maximální výše z 40 688 Kč na 41 396 Kč,
  • - maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění a také u pojistného na důchodové spoření vzrostl z 1 672 080 Kč na 1 701 168 Kč.

Doplňme, že pro zdravotní pojištění je třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2021.

V případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až v návaznosti na podání přehledu za předchozí rok s tím, že:

 • pokud bude nová záloha nižší, změna se projeví již od měsíce, ve kterém byl přehled podán,

 • pokud bude nová záloha vyšší, bude se hradit až od měsíce následujícího po podání přehledu (blíže viz též Pojistné u OSVČ).

Platby nemocenského pojištění

Pro nemocenské pojištění (které je pro OSVČ dobrovolné) se minimální výše pro rok 2021 zvyšuje ze 126 Kč na 147 Kč měsíčně.

Prodloužení lhůt pro podání přehledů

V souvislosti s pojistnými odvody ještě připomínáme, že i pro přehled na zdravotní pojištění za rok 2020 byla posunuta lhůta k jeho odevzdání, a to až do 2. 8. 2021 (viz § 28d zákona č. 592/1992 Sb., po novele zákonem č. 161/2021 Sb.). Pro podávání přehledu na sociální pojištění za rok 2020 platilo prodloužení bezsankčního období při podání přehledu a

Nahrávám...
Nahrávám...