Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2018

7.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2018

RNDr. Ivan Brychta

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2018.

Výše průměrné mzdy

Vyhláškou č. 343/2017 Sb. byl zveřejněn všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016. V důsledku toho dochází pro rok 2018 ke zvýšení průměrné mzdy z 28 232 Kč na 29 979 Kč.

To má od roku 2018 vliv mimo jiné na:

  • výpočet solidárního zvýšení daně,

  • minimální a maximální výši záloh na pojistné:

    • - pro zdravotní pojištění se minimální měsíční záloha zvýšila z 1 906 Kč na 2 024 Kč,
    • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z 2 061 Kč na 2 189 Kč a maximální výše z na 32 975 Kč na 35 016 Kč,
    • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z 825 Kč na 876 Kč a maximální výše z 32 975 Kč na 35 016 Kč,
    • - maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění a také u pojistného na důchodové spoření vzrostl z 1 355 136 Kč na 1 438 992 Kč.

Doplňme, že zatímco v případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až od měsíce, ve kterém je podán přehled za předchozí rok, tak pro zdravotní pojištění bylo třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2018.

Cestovní náhrady

Jako každoročně byly zveřejněny nové vyhlášky upravující výši cestovních náhrad pro rok 2018. Zahraniční stravné upravuje nová vyhláška MF č. 401/2017 Sb., která zvýšila sazby stravného v 8 zemích (Austrálie a Oceánie - ostrovní státy, Bahamy, Belgie, Bolívie, Korejská republika, Maroko, Nový