dnes je 12.5.2021

Input:

Osobní ochranné pracovní prostředky, stejnokroje

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.24
Osobní ochranné pracovní prostředky, stejnokroje

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Vzor evidence osobních ochranných pracovních prostředků

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Osobní ochranné pracovní prostředky (seznam, vymezení odpovědnosti)

2. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (seznam, vymezení odpovědnosti)

3. Ochranné nápoje

4. Jednotné pracovní oblečení (stejnokroje)

5. Stanovení výše paušálního příspěvku na čištění pracovních oděvů

6. Dopady pandemie Covid-19

Jedna z možných variant:

1. Osobní ochranné pracovní prostředky

1.1. Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovního zařazení

Vybavení zaměstnanců v dále uvedeném seznamu je maximální. Přidělené pracovní prostředky zůstávají majetkem firmy. Pracovní prostředky jsou zaměstnancům vydávány k osobnímu užívání natrvalo, případně na sjednanou dobu potřebnou k výkonu práce.

Pracovní zařazení   Vybavení   Životnost (počet měsíců)  
Zámečník   Ochranné brýle   12  
  Ochrana sluchu   12  
  Ochranné rukavice   1  
  Ochranný oblek   12  
  Ochranná obuv   12  
  Při práci venku – zimní kabát   72  
  Ušanka   36  
  Zimní obuv   72  
Lakýrník   Ochranné brýle   12  
  Ochranná čepice   12  
  Ochranné rukavice   1  
  Ochrana dýchacích orgánů   1  
  Pracovní oblek   6  
  Ochranná obuv   12  
  Ochranná zástěra   6  
  Zimní kabát   72  
  Ušanka   36  
  Zimní obuv   72  
Údržbář   …   …  
  …   …  
  …   …  

1.2. Stanovení odpovědnosti

  • za řádné přidělování pracovních prostředků dle seznamu odpovídá ..............

  • za řádné vedení evidence těchto prostředků (viz příloha) odpovídá ..............

  • za kontrolu jejich používání odpovídá ..............

  • za objednávání potřebného množství odpovídá .............

  • za předkládání návrhů na úpravy vydaného seznamu odpovídá .............

2. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

2.1. Seznam poskytovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Pracovní zařazení   Klasifikace pracovní činnosti   Prostředek   Množství za měsíc  
Zámečník   Práce nečistá   Čisticí pasta   500 g  
Lakýrník   Práce nečistá   Čisticí pasta   500 g  
    Rozpouštědlo   1.000 g  
Administrativa   Práce čistá   Mýdlo toaletní   100 g  

2.2. Stanovení odpovědnosti

  • za řádné přidělování pracovních prostředků dle seznamu odpovídá ..............

  • za objednávání potřebného množství odpovídá .............

  • za předkládání návrhů na úpravy vydaného seznamu odpovídá .............

3. Ochranné nápoje, specifické účinné doplňky stravy a zajištění pitné vody apod.

- sestavení dle konkrétních podmínek firmy

3.1. Seznam …

3.2. Stanovení odpovědnosti …

4. Jednotné pracovní oblečení (stejnokroje)

4.1. Seznam …

4.2. Stanovení odpovědnosti …

5. Stanovení výše paušálního příspěvku na čištění pracovních oděvů

Stanovení výše příspěvku: kalkulace vychází například ze spotřeby pracího prášku, elektrické energie, vody, odpisu pračky za předpokladu, že pracovní oděv se pere 1x týdně apod.

Příloha č. 1: Vzor evidence osobních ochranných pracovních prostředků

(obdobně i mycí čisticí a dezinfekční prostředků, případně stejnokrojů, ochranných nápojů ...)

Zaměstnanec:   Druh prostředku:   Poskytnuto dne:   Podpis příjemce:   Poznámka:  
.......................   .......................   .......................   .......................   .......................  
.......................   .......................   .......................   .......................   .......................  
.......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

6. Dopady pandemie Covid-19

V souvislosti s dopady pandemie Covid-19 mohou zaměstnavatelé zajišťovat například dobrovolné/povinné testování zaměstnanců nebo pořízení ochranných pomůcek (roušky).

Dle vyjádření finanční správy jsou povinné testy daňově uznatelným nákladem.

U dobrovolných testů není vyjádření finanční správy jednoznačné. Pokud zaměstnavatel s ohledem na nebezpečí šíření nákazy mezi zaměstnanci na pracovišti provádí preventivní opatření (měření teploty při vstupu na pracoviště „dobrovolné”, tedy zaměstnavateli nenařízené zvláštním předpisem, testování zaměstnanců na SARS-CoV-2), může se jednat o výdaje definované v ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bod 1. Důkazní břemeno ve věci opodstatněnosti daného opatření v konkrétním případě je v této souvislosti na daňovém subjektu (§ 92 DŘ, daňového řádu). Jiná situace je v okamžiku, kdy toto testování poskytuje zaměstnavatel jako zaměstnanecký benefit, kdy zaměstnavatel uhradí zaměstnancům testování, které přímo nesouvisí s prací, např. při odjezdu na zahraniční dovolenou či návratu z ní, apod. Pak náklady spojené s tímto testováním nejsou u zaměstnavatele daňově účinné dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) ZDP a zároveň jsou u zaměstnance osvobozené dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP.

Pořízení ochranných prostředků pro ochranu zaměstnanců před koronavirem a onemocněním COVID-19 (roušky, dezinfekce, případně další ochranné pomůcky pro ochranu) je daňovým nákladem, pokud zaměstnavatel poskytne uvedené prostředky zaměstnancům. Musí především existovat souvislost s ekonomickou činností a zdanitelnými příjmy zaměstnavatele. Tedy by tyto prostředky měly být určeny k použití při práci v rámci pracovněprávního vztahu.

Komentář:

Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, potřebné osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky, popřípadě též ochranné nápoje, stanoví zákoník práce v § 104 ZP.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní

Nahrávám...
Nahrávám...