Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Opravné položky

17.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Opravné položky

Ing. Miloš Hovorka

Opravné položky

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Opravné položky   Opravnými položkami se rozumí opravné položky vytvořené k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994 a zaúčtované podle účetních předpisů nebo pohledávek vedených v prokazatelné evidenci podle § 3 odst. 3 ZoR u poplatníků účtujících podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských společenství.   § 2 ZoR

Rozvahovou hodnotou pohledávky se podle § 2 odst. 2 ZoR rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením zaúčtovaná na rozvahových účtech poplatníka bez vlivu změny reálné hodnoty (oceňovacího rozdílu) nebo vedená v prokazatelné evidenci podle § 3 odst. 3 ZoR.
Obecná promlčecí lhůta podle občanského zákoníku je tříletá, která může být dohodou stran kratší nebo delší, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání 15 let. Pokud promlčecí lhůta začala běžet před 1. 1. 2014, tak se posuzuje podle dosavadních předpisů (3letá lhůta podle starého občanského zákoníku a 4letá podle starého obchodního zákoníku).  
  • Bankovní opravné položky

 
  Jde o opravné položky k pohledávkám z úvěrů podle § 5 ZoR.  
  • Opravné položky spořitelních a úvěrních družstev a ostatních finančních institucí kromě bank

 
  Jde o opravné položky k pohledávkám z úvěrů podle § 5a ZoR.  
  • Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

 
  § 8 ZoR  
  • Opravné položky k pohledávkám neuhrazeným více než 6 měsíců (nebo více než 18 měsíců)

 
  § 8a ZoR  
  • Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh

 
  § 8b ZoR  
  • Opravné položky k pohledávkám neuhrazeným více než 12 měsíců a s rozvahovou hodnotou do 30 000 Kč

 
  § 8c ZoR  

Opravnými položkami se podle účetních předpisů vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku (pohledávek, zásob, dlouhodobého hmotného majetku apod.). Jako daňový

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: