Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpisy

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.1 Odpisy

Ing. Miloš Hovorka

Způsob odpisování poplatník stanoví pro každý nově pořízený hmotný majetek a nelze jej změnit po celou dobu jeho odpisování. Výjimku tvoří poplatníci, kteří musejí pokračovat v odpisování započatém původním vlastníkem.

Druhy odpisů   Způsob odpisování   Poznámka, tip, doporučení  
Odpisy rovnoměrné  
 
Poplatník může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maximální.
§ 31 ZDP  
Odpisy zrychlené   1. rok
 
§ 32 ZDP  
Odpis v dalších letech:
 
Odpisy otvírky nových lomů, pískovny, hliniště, technické rekultivace, dočasné stavby, důlní díla a hrací přístroje  
 
§ 30 ZDP  
Odpisy matric, zápustek, forem, modelů a šablon  
 
§ 30 ZDP  
Odpis technického zhodnocení nemovité kulturní památky   Měsíční odpis technického zhodnocení se stranoví ve výši:
 
§ 30 ZDP  
Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření   Měsíční odpis movitých věcí solárních zařízení (fotovoltaických elektráren) se stanoví ve výši:
vstupní ceny  
§ 30b ZDP  

Roční odpisová sazba podle § 31 ZDP

Odpisová skupina   V prvním roceodpisování   V dalších letech odpisování   Pro zvýšenou vstupní cenu  
1.   20   40   33,3  
2.   11   22,25   20  
3.   5,5   10,5   10  
4.   2,15   5,15   5,0  
5.   1,4   3,4   3,4  
6.   1,02   2,02   2  

Jde o roční odpisovou sazbu, pokud se nevyužije nebo nelze využít zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %, 15 % nebo 20 % (v případě využití podle pravidel v § 31 ZDP jsou roční odpisové sazby jiné).

Koeficient pro zrychlené odpisování podle § 32 ZDP

Odpisová skupina   V prvním roceodpisování   V dalších letech odpisování   Pro zvýšenou vstupní cenu  
1.   3   4   3  
2.   5   6   5  
3.   10   11   10  
4.   20   21   20  
5.   30   31   30  
6.   50   51   50  

V prvním roce odpisování lze vypočtené odpisy zvýšit o 10 %, 15 % nebo 20 % vstupní ceny hmotného majetku a to za podmínek § 32 ZDP.

V případě rovnoměrného odpisování podle § 31 ZDP a v případě zrychleného odpisování podle § 32 ZDP musí poplatník hmotný majetek zatřídit do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 k ZDP, aby mohl výpočet odpisů podle výše uvedených tabulek provést.

Odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle § 31 a § 32