dnes je 16.9.2019
Input:

Odpisy majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření

20.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.2 Odpisy majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
 • § 30b ZDP, ve znění účinném od 1. 1. 2011, upravuje odpisy majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření, pokud se jedná o hmotný majetek zařazený pod kódy klasifikace SKP (platilo 2011 až 2013), resp. CZ-CPA (od roku 2014):

2011–2013   2014–2019  
Postupuje se podle kódů klasifikace SKP:   Postupuje se podle kódů klasifikace CZ-CPA:  
 • 31.10 (elektromotory, generátory a transformátory)

 
 • 27.11 (elektrické motory, generátory a transformátory)

 
 • 31.20 (elektrická rozvodná, řídící a spínací zařízení)

 
 • 27.12 (elektrická rozvodná a kontrolní zařízení)

 
 • 32.10 (elektronky a jiné elektronické součástky)

 
 • 26.11.22 (magnetrony, klystrony, mikrovlnné a jiné elektronky a výbojky)

 

Komentář:

Odpis podle tohoto ustanovení se provádí jako rovnoměrný bez přerušení po dobu 240 měsíců, a to:

 • s přesností na celé měsíce,

 • s povinností zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování,

 • při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období,

 • odpisy se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Technické zhodnocení (dále jen „TZ”) takto odpisovaného majetku zvýší vstupní cenu, přitom:

 • poplatník bude pokračovat v odpisování ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno,

 • odpisovat bude stále rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování do 240 měsíců, nejméně však po dobu 120 měsíců.

 • Čl. II body 9 a 10 zákona č. 346/2010 Sb., který mění od 1. 1. 2011 ZDP a mj. přináší do zákona o daních z příjmů nový § 30b ZDP, obsahují přechodná ustanovení řešící postup přechodu