dnes je 21.1.2022

Input:

Odpisování majetku

13.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.56 Odpisování majetku

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Právní úprava

§ 56 odst. 2, 3, 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Odpisování majetku

2016–2017   2018–2022  
U pravidel týkajících se odpisování majetku uváděla vyhláška pouze obecně způsob odpisování nehmotného majetku v průběhu jeho užívání.   Novela vyhlášky vkládá do uvedeného paragrafu nový odstavec, ve kterém konkretizuje způsob odpisování výsledků goodwillu nebo záporného goodwillu a nehmotných výsledků vývoje. Ten uvádí, že pokud dobu jejich použitelnosti nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o jejich odpisování, které nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců. Jak dlouhou dobu odpisování zvolí, musí odůvodnit v příloze v účetní závěrce.  
V odst. 3 písm. a) se uvádí, že účetní jednotka odpisuje dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž nabyla právo užívání od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby.   Ustanovení týkající se způsobu odpisování dlouhodobého nehmotného majetku upravuje znění, že se odpisuje majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání nebo požívání.  
Vyhláška upravuje způsob odpisování najatého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho pronájmu, kdy ho odpisuje nájemce, případně pachtýř.   Tento odstavec je zrušený.  

Komentář:

Položky goodwillu (kladného i

Nahrávám...
Nahrávám...