dnes je 21.1.2022

Input:

Odpisování majetku

4.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.56 Odpisování majetku

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 56 odst. 2, 3, 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Odpisování majetku

2016–2017   2018–2019  
U pravidel týkajících se odpisování majetku uváděla vyhláška pouze obecně způsob odpisování nehmotného majetku v průběhu jeho užívání.   Novela vyhlášky vkládá do uvedeného paragrafu nový odstavec, ve kterém konkretizuje způsob odpisování výsledků goodwillu a nehmotné výsledky vývoje. Ten uvádí, že pokud dobu jejich použitelnosti nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o jejich odpisování, které nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců. Jak dlouhou dobu odpisování zvolí, musí odůvodnit v příloze v účetní závěrce.  
V odst. 3 písm. a) se uvádí, že účetní jednotka, odpisuje dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž nabyla právo užívání od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby.   Ustanovení týkající se způsobu odpisování dlouhodobého nehmotného majetku upravuje znění, že se odpisuje majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání nebo požívání. Ruší se část věty, od koho účetní jednotka majetek nabyla.  
Vyhláška upravuje způsob odpisování najatého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho pronájmu, kdy ho odpisuje nájemce, případně pachtýř.   Tento odstavec je zrušený.  

Komentář:

Položky goodwillu

Nahrávám...
Nahrávám...