Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ochranné a nealkoholické nápoje pro zaměstnance

13.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.1 Ochranné a nealkoholické nápoje pro zaměstnance

Ing. Eva Sedláková, Ing. Miloš Hovorka

Daňovým výdajem zaměstnavatele jsou výdaje na pořízení ochranných nápojů, které lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy (zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).

Oproti tomu výdaje na nealkoholické nápoje jsou výdaji nedaňovými.

Druh nápoje   Postup při uplatnění výdajů zaměstnavatelů   Poznámka, tip, doporučení   Ustanovení ZDP  
Ochranný nápoj   Výdaj daňový   Jde např. o výdaje na pořízení přírodní minerální vody slabě mineralizované, pramenité vody nebo vody splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod nebo o výdaje na pořízení přírodní minerální vody středně mineralizované nebo vody s obdobnou celkovou mineralizací (nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Na straně zaměstnance není předmětem daně.  
§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 1)
§ 6 odst. 7 písm. b) ZDP  
Nealkoholický nápoj v nepeněžním plnění   Výdaj nedaňový   Na straně zaměstnance je od daně osvobozen.   § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP
§ 6 odst. 9 písm. c) ZDP  
Finanční příspěvek na nealkoholický nápoj   Výdaj daňový   Na straně zaměstnance jde o zdanitelný příjem.   § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 5)
§ 6 odst. 1 písm. d) ZDP  
Příklad

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům na pracovišti minerálky a kávu. Jak se bude postupovat z hlediska daně z příjmů?

Výdaje spojené s pořízením minerálky a kávy, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jako nepeněžní plnění, budou výdaji nedaňovými v souladu s § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP.

Na straně zaměstnanců jde o příjem, který je od daně osvobozen podle § 6 odst. 9 písm. c) ZDP.

Příklad

Zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě zavázal, že měsíčně poskytne zaměstnancům finanční příspěvek, aby si na pracovišti koupili minerálky a kávu. Jak to bude s výdaji na pořízení těchto nápojů