Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nezdanitelné části základu daně u fyzických osob nerezidentů

20.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3 Nezdanitelné části základu daně u fyzických osob nerezidentů

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 15 odst. 9 ZDP omezuje možnost uplatnění nezdanitelné částky podle některých ustanovení § 15 ZDP v případě, je-li poplatníkem fyzická osoba, která není rezidentem v České republice. Nutnou podmínkou pro uplatnění snížení základu daně o tyto nezdanitelné části je, že úhrn příjmů tohoto poplatníka ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 ZDP nebo § 6 ZDP, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, § 6 ZDP a § 10 ZDP, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Od roku 2014 je umožněn odpočet při splnění podmínek jen vybraným nerezidentům, viz tabulka.

2008–2010   2011–2013   2014–2015   2016–2018  
Podmínku 90% příjmů je nutné splnit jen pro uplatnění úroku z úvěru či půjčky na bytové potřeby podle § 15 odst. 3 a 4 ZDP. Týká se „všech” nerezidentů.   Podmínku 90% příjmů je nutné splnit pro uplatnění jakéhokoliv snížení základu daně podle § 15 odst. 1 až odst. 8 ZDP. Týká se „všech” nerezidentů.   Podmínku 90% příjmů je nutné splnit pro uplatnění jakéhokoliv snížení základu daně podle § 15 odst. 1 až odst. 8 ZDP. Odpočet umožněn jen pro rezidenty z členského státu EU, Norska nebo Islandu.   Podmínku 90% příjmů je nutné splnit pro uplatnění jakéhokoliv snížení základu daně podle § 15 odst. 1 až odst. 8 ZDP. Odpočet umožněn jen pro rezidenty z členského státu EU nebo EHP*).  

Komentář: