Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Kurzové rozdíly

18.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3
Kurzové rozdíly

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a Ing. Jana Ištvánfyová

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu:

 • k okamžiku uskutečnění účetního případu – kursové rozdíly vznikající v průběhu účetního období,

 • ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se užívá kurs devizového trhu stanovený ČNB, a to tzv. denní kurs nebo pevný kurs k určitému datu, který účetní jednotka používá po předem, vnitřním předpisem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
START | PLUS | KOMBI | SUPER
Nějvětší on-line pro živnostníky a drobné podnikatele
Týdenní zpravodajství pro živnostníky a drobné podnikatele
 +420 222 539 333  info@zivnostnik.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti daní, účetnictví, personalistiky a práva pro podnikatele a živnostníky.
 • Každý týden nové a aktualizované odborné texty a řešené dotazy od renomovaných autorů (daňových poradců, auditorů, právníků či pracovníků státní správy).
 • Denně aktualizované právní předpisy (s možností zobrazení předpisu k různým datům účinnosti).
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • Možnost využívat zdarma služby on-line seminářů a prohlížet si opakovaně videosemináře.
 • Bezplatný odpovědní servis (max. 4 dotazy/rok).
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: