dnes je 20.7.2019
Input:

Kontrolní hlášení

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.30.1 Kontrolní hlášení

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 101c ZDPH§ 101k ZDPH – Kontrolní hlášení

2016 – 28. 7. 2016   29. 7. 2016–2017  
Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud
a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato
1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH,
2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo
3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7 ZDPH.  
S účinností od 29. 7. 2016 bylo ke kontrolnímu hlášení doplněno ustanovení § 101j ZDPH, dle kterého povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bez předchozí výzvy správcem daně nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení. Současně dle přechodných ustanovení zákona č. 243/2016 Sb. se při posouzení splnění dané podmínky nepřihlíží k prodlení při podání kontrolního hlášení, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a také zaniká povinnost uhradit pokutu 1 000 Kč, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a o které dosud nebylo rozhodnuto platebním výměrem.