dnes je 20.7.2019
Input:

Kontrolní hlášení

1.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.30.1 Kontrolní hlášení

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 101c ZDPH§ 101i ZDPH – Kontrolní hlášení

Do 2015   2016  
V ZDPH ve znění do 31. 12. 2015 není povinnost podání kontrolního hlášení upravena.   Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud
a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato
1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH,
2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo
3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7 ZDPH.  
Kontrolní hlášení tedy podávají výhradně plátci (nikoli např. identifikované osoby), a to pouze v případě, nastane-li některá z uvedených skutečností.