dnes je 23.10.2020

Input:

Kickstarter - crowdfunding projekt a DPH

14.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.1900.9
Kickstarter – crowdfunding projekt a DPH

Ing. Zdeněk Kuneš

V současné době řešíme otázky ohledně našeho projektu na Kickstarter – crowdfunding projekt. Na stránkách Kickstarteru bude představen náš projekt a budeme žádat o příspěvek na realizaci našeho projektu. Přispěvateli by měly být jak právnické osoby, fyzické osoby podnikající, tak i fyzické osoby nepodnikající jak z EU, tak ze třetích zemí. Jako odměnu za příspěvek budeme posílat přispěvatelům odměny – daný produkt-kniha.

Firma Kickstarter – americká firma – nabízí tuto službu, za kterou si účtuje % z celkové získané částky, pokud je projekt úspěšný.

Po skončení projektu firma Kickstarter přepošle získané finanční prostředky na náš bankovní účet ponížené o jejich provizi.

Náš dotaz je ohledně vystavování daňových dokladů k získaným finančním prostředkům – zda je nutné vystavovat doklady ke každému příspěvku nebo stačí vystavit doklad na finální částku, která bude převedena na náš účet americkou firmou. A jak tento příjem bude ovlivňovat limit pro registraci k DPH? Jsme zatím neplátcem DPH, ale pokud by projekt byl úspěšný, limit pro DPH bychom překročili. Případně je tu nějaká povinnost platit DPH v tuzemsku z tohoto příjmu?

Dotaz je velice obecný, není zcela jasné, o jaké plnění se jedná (příspěvek na vydání knihy? Kde bude kniha prodávána, kde je místo plnění, nebo se jedná o službu?).

1) Každopádně z dotazu vyplývá, že osoba povinná k dani, která není plátcem, přijme od americké firmy (neusazená osoba) službu zprostředkování za úplatu (provize).

V takovém případě se osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, podle § 6h ZDPH stává ode dne přijetí této služby zprostředkování identifikovanou osobou.

Identifikovaná osoba je podle § 97 ZDPH povinna podat přihlášku k registraci místně příslušnému správci daně do patnácti dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Zdaňovacím obdobím je pro identifikovanou osobu podle § 99 ZDPH vždy kalendářní měsíc.

Podle § 101 ZDPH je identifikovaná osoba povinna podat daňové přiznání. Lhůta pro podání daňového přiznání je do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň.

V případě, že identifikované osobě nevznikne povinnost přiznat daň, tak na rozdíl od plátce negativní daňové přiznání nepodává.

Identifikované osobě vzniká podle § 24 ZDPH při přijetí služby od neusazené osoby povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného