Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

K novele zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017

4.7.2017, Zdroj: Česká daňová správa

Dne 16. 6. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 170/2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. V části třetí tohoto zákona dochází ke změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Účinnost změn nastává dne 1. 7. 2017.

Dále naleznete základní přehled o vybraných změnách v oblasti DPH, které tato novela zákona o DPH obsahuje. K některým úpravám zároveň Generální finanční ředitelství připravuje detailnější metodické informace, které budou k dispozici na webových stránkách www.financnisprava.cz v sekci Daně.

 

1. Změny v pojmosloví a definicích (§ 4)

Definice „nového dopravního prostředku“ je rozšířena na všechna motorová

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Živnostník profi.
Týdenní zpravodajství pro živnostníky a drobné podnikatele
 +420 222 539 333  info@zivnostnik.cz