Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech

21.6.2017, Zdroj: Česká daňová správa

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 170/2017 Sb., účinném od 1. 7. 2017, vydává Generální finanční ředitelství následující Informace.

  • Informace GFŘ k  aplikaci ustanovení §20a zákona o DPH
  • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm.      c) a úpravy odpočtu dle §78e zákona o DPH
  • Přílohy k informaci k § 77 a § 78e
  • Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  • Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Živnostník profi.
Týdenní zpravodajství pro živnostníky a drobné podnikatele
 +420 222 539 333  info@zivnostnik.cz