dnes je 2.12.2023

Input:

Dovolená zaměstnance v případě dlouhodobé nepřítomnosti

17.2.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

3.14.8 Dovolená zaměstnance v případě dlouhodobé nepřítomnosti

Ing. Olga Krchovová

Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se podle § 216 ZP  pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu

  1. dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
  2. karantény,
  3. čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
  4. jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 (např. neplacené volno).

Doba překážek v práci na straně zaměstnance z výše uvedených důvodů do dvacetinásobku týdenní pracovní doby se považuje za výkon práce pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracuje alespoň dvanáctinásobek týdenní pracovní doby.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec požádal o poskytnutí neplaceného volna na dobu 4 měsíců (březen až červen 2023). Od 31. 7. do 11. 8. (10 pracovních dnů, z toho jeden pokryt neplaceným volnem) byl zaměstnanec nemocný. Roční výměra dovolené činí 4 týdny, zaměstnanec je zaměstnán po celý rok v rovnoměrně rozvržené pracovní době 37,5 hodin týdně, 7,5 hodiny v pracovních dnech. Spočítejte zaměstnanci nárok na dovolenou za rok 2023.

Zaměstnanec odpracoval v roce 2023 alespoň dvanáctinásobek týdenní pracovní doby, nepřítomnost z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a čerpání neplaceného volna bude posuzovaná maximálně do výše dvacetinásobku týdenní pracovní doby jako výkon práce.

Doba trvání neplaceného volna  88 x 7,5 = 660 hodin  
Doba dočasné pracovní neschopnosti  (10 – 1) x 7,5 = 67,5 hodiny  
Celkem nepřítomnost podle § 216 ZP 727,5 hodiny 
Dvacetinásobek týdenní pracovní doby  20 x 37,5 = 750 hodin  
Doba nepřítomnosti podle § 216 ZP nepřesahuje dvacetinásobek týdenní pracovní doby, zaměstnanec má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok 4 x 37,5 = 150 hodin 
Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec požádal o poskytnutí neplaceného volna na dobu 6 měsíců (únor až červenec 2023). Od 31. 7. do 11. 8. (10 pracovních dnů, z toho jeden pokryt neplaceným volnem) byl zaměstnanec nemocný. Roční výměra dovolené činí 4 týdny, zaměstnanec je zaměstnán po celý

Nahrávám...
Nahrávám...