Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Dlouhodobý majetek

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.57 Dlouhodobý majetek

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 4 odst. 4 písm. d) ZDPH – Vymezení základních pojmů

Do 30. 6. 2017   Od 1. 7. 2017  
Pro účely ZDPH se dlouhodobým majetkem rozumí obchodní majetek, který je:
 • - hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů,
 
Pro účely ZDPH se dlouhodobým majetkem rozumí obchodní majetek, který je:
 • - hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů; hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele,
 
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
START | PLUS | KOMBI | SUPER
Nějvětší on-line pro živnostníky a drobné podnikatele
Týdenní zpravodajství pro živnostníky a drobné podnikatele
 +420 222 539 333  info@zivnostnik.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti daní, účetnictví, personalistiky a práva pro podnikatele a živnostníky.
 • Každý týden nové a aktualizované odborné texty a řešené dotazy od renomovaných autorů (daňových poradců, auditorů, právníků či pracovníků státní správy).
 • Denně aktualizované právní předpisy (s možností zobrazení předpisu k různým datům účinnosti).
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • Možnost využívat zdarma služby on-line seminářů a prohlížet si opakovaně videosemináře.
 • Bezplatný odpovědní servis (max. 4 dotazy/rok).
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: