dnes je 20.1.2020

Input:

Daňový nerezident

17.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 Daňový nerezident

Ing. Olga Krchovová

U daňového nerezidenta se na mzdový list místo rodného čísla uvádí datum narození, dále číslo a typ dokladu prokazujícího jeho totožnost, kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu, jehož je daňovým rezidentem [kódy států se pro tyto účely zjistí podle nařízení komise (ES) č. 2081/2003, zaměstnavatelům jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: http://www.financnisprava.cz/ ].

Od roku 2017 je u poplatníka, který je daňovým nerezidentem, povinným údajem na mzdovém listě také den ukončení zaměstnání v České republice (viz zákon č. 105/2016 Sb. účinný od 6. dubna 2016).

Na mzdovém listě se u daňového nerezidenta v rámci údajů o základu pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby, a o vypočtené záloze na daň nebo dani sražené podle zvláštní sazby daně, nově uvedou odděleně údaje o odměně člena orgánu právnické osoby a sražené dani z této odměny.

Povinnou přílohou tiskopisu “Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti” je podle § 38j ZDP pro plátce daně, kteří zaměstnávali daňové nerezidenty (poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 ZDP), Příloha č. 2 “Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů“. 

Priklad

Příklad

Zaměstnavatel přijal do zaměstnání od 1. 8. do 31. 12. 2019 rezidenta Ukrajiny. Zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka.

Mzdový list – leden až prosinec 2019
Jurij Dogov, rodné Dogov
Narozen 25. 10. 1975
Cestovní pas číslo 75485645, vydala cizinecká policie Kyjev
Rezident Ukrajiny, kód státu rezidence: 072 UA
Nástup do zaměstnání: 1. 8. 2019
Ukončení zaměstnání: 31. 12. 2019
Základní sleva: 2 070 Kč
 
Období Hrubá mzda Pojistné ZP hrazené zaměstnavatelem Pojistné NP hrazené zaměstnavatelem Pojistné ZP zaměstnanec Pojistné NP zaměstnanec Daňový základ Základ daně zaokr. Kladný rozdíl pro solidár. zvýšení Záloha daně Základní sleva dle § 35ba ZDP Záloha daně po slevě Sražená záloha na daň Čistá mzda 
1               
2               
3               
4