Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové doklady u tuzemských plnění

6.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7 Daňové doklady u tuzemských plnění

Tato část se z obecného pohledu věnuje daňovým dokladům vystavovaným u tuzemských plnění. Daňové doklady při dovozu a vývozu, při pořízení a dodání zboží do jiného členského státu či u přeshraničních služeb jsou řešeny v částech věnujících se této problematice. Obdobně je tomu i u opravných daňových dokladů, dokladů u režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, u zvláštních režimů apod.

Právní úprava

§ 26 až § 35a ZDPH

Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Elektronickou podobu má tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit příjemce plnění.

Za správnost údajů na daňovém dokladu a jeho vystavení ve lhůtě odpovídá osoba, která plnění uskutečňuje.

Pravidla pro vystavování daňových dokladů

Povinnost vystavení daňového dokladu

Příklad

Plátce dodává jinému plátci stavební materiál. 2. září je poskytnuta záloha ve výši 50 %, k dodání zboží dojde 10. prosince. Do 17. září plátce vystaví daňový doklad stvrzující přijatou úplatu ve výši 50 % a do 25. prosince doklad, kde vyúčtuje zbývající základ daně a daň.

Příklad

Plátce poskytne jinému plátci službu zprostředkování úvěru. Protože se jedná o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně, poskytovatel plnění nemusí k danému plnění vystavit daňový doklad.

Náležitosti daňového dokladu

V případě, že vznikla povinnost přiznat plnění ke dni přijetí úplaty, neuvádí se jednotková cena bez daně a sleva.

Povinnost uchovat daňový doklad

Zmocnění k vystavení daňového dokladu

Pokud je k vystavení daňového dokladu zmocněn příjemce plnění, na daňový doklad se uvede údaj „vystaveno zákazníkem”.

Ostatní druhy daňových dokladů

Souhrnný daňový doklad

  • používá se v případě, kdy je uskutečněno několik samostatných plnění pro stejnou osobu,

  • povinnost vystavení do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první plnění, nebo byla přijata první úplata za plnění uvedená na souhrnném daňovém