Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň z příjmů právnických osob - změny na základě zákona 170/2017 Sb.

22.6.2017, Zdroj: Česká daňová správa

V následujícím rozboru naleznete přehled změn v oblasti zdanění daní z příjmů právnických osob vč. změn ve společných ustanoveních zákona, které přinesla novela zákona č. 170/2017 Sb., účinná od 1. července 2017.

Konkrétní Přechodná ustanovení novely umožňují některá ustanovení uplatnit již pro zdaňovací období započaté v roce 2017:

 

1. Stanovení základu daně z příjmů - § 23 odst. 2 písm. b) ZDP

Při zjištění základu daně budou účetní jednotky, které ve smyslu ustanovení § 1f zákona o účetnictví vedou jednoduché účetnictví, vycházet z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Daňový zákon reaguje na úpravy provedené zákonem č. 221/2015 Sb.

Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 18) se

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Živnostník profi.
Týdenní zpravodajství pro živnostníky a drobné podnikatele
 +420 222 539 333  info@zivnostnik.cz