Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Charakteristika finančního majetku

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1
Charakteristika finančního majetku

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a Ing. Jana Ištvánfyová

Charakteristickým rysem finančního majetku finanční výpomocí účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho roku vztažená k okamžiku uskutečnění