dnes je 28.6.2022

Input:

75/2001 F.z., Sdělení o předložení výkazu Úč OÚPO 5-02 příspěvkovými organizacemi převedenými do působnosti krajů

75/2001 F.z., Sdělení o předložení výkazu Úč OÚPO 5-02 příspěvkovými organizacemi převedenými do působnosti krajů
Sdělení
o předložení výkazu Úč OÚPO 5-02 příspěvkovými organizacemi převedenými do působnosti krajů
Ministerstvo financí vydalo Opatření čj. 283/54 991/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se upravuje Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Tímto opatřením byla nově stanovena příloha č. 6, která stanoví účetní výkaz „Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 5

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...