Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

667 - Výnosy z derivátových operací

17.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

667 – Výnosy z derivátových operací

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se účtuje o zvýšení reálných hodnot zakoupených (resp. snížení reálných hodnot prodaných) derivátů k obchodování obchodovaných na veřejném trhu doložené údaji z tohoto trhu. Dále se zde účtuje o pořizovací ceně prodané opce při realizaci prodané opce, kdy se její pořizovací cena odúčtuje ve prospěch tohoto účtu. Analogicky se zde objeví vypořádaná přijatá finanční plnění z derivátů.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly


§ 25–27 ZoÚ, § 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 009, 016, část 4.6. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a