Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku

24.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují podíly na zisku, úroky, vyplývající z vlastnictví krátkodobého finančního majetku vedeného na účtech skupiny 25x.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly


§ 25–27 ZoÚ, § 33, § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 016, část 4.6. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: VII. – Ostatní finanční výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení