dnes je 20.9.2020

Input:

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

23.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují podíly na zisku, úroky, vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech skupiny 06x.

Pro správné vykázání ve výkazu zisku a ztráty je zapotřebí jednotlivé výnosy účtovat na analytické účty.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly


§ 25–27 ZoÚ, § 28a, § 29, § 32, § 33, § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 011, 014, část 4.6. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: IV.1. – Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba, IV.2. – Ostatní výnosy z podílů, V.1. – Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba, V.2. – Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku, VI.1. – Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba, VI.2. – Ostatní výnosové úroky a podobné