Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů

22.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

664 – Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují rozdíly ze zvýšení reálné hodnoty proti pořizovací ceně u krátkodobých majetkových cenných papírů.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových