Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

646 - Výnosy z odepsaných pohledávek

11.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

646 – Výnosy z odepsaných pohledávek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány do nákladů a výnosy z postoupených pohledávek. Pohledávky musí být i po jejich odpisu sledovány v podrozvahové evidenci. Podrobněji je tato problematika popsána v části 3xx a účtu 5xx (546).

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Pohledávky po splatnosti, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek


§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.5. ČÚS 019

NÚR, JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.3. – Jiné provozní výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení