589/1992 Sb.
Zákon České národní rady o pojistném na sociální …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

589/1992 Sb., Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.8.2017

č. 589/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
160/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 260/1993 Sb.
 
 
307/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
doplňuje
241/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
59/1995 Sb.
(k 1.5.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
149/1995 Sb.
(k 1.8.1995)
mění
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 104/1996 Sb.
 
 
113/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
mění, doplňuje
134/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
ruší § 5b odst. 2
306/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
118/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 1 písm. c) bod 7
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 23b doplňuje odst. 2
238/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 25 vkládá nový odst. 4
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5 odst. 2, § 5a odst. 1 a 3, § 13a odst. 6 a doplňuje odst. 7, § 14 odst. 3 a vkládá nový odst. 4, § 14 odst. 6 a 9, § 14c odst. 1, § 15 odst. 1, § 20 odst. 1, § 20a odst. 2, v § 22a vkládá nový odst. 3
353/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 22 odst. 1 a 2, vkládá nový § 22c
263/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
v § 12 doplňuje odst. 3
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 3 odst. 1 písm. c) bod 8
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (21 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (21 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
437/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5a
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 25 odst. 3 písm. a)
281/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
mění § 13a, § 15 odst. 1
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
mění § 3 odst. 1 písm. c) bod 6
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 3 odst. 1 písm. c) ruší bod 12
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 3 odst. 1 písm. c) mění bod 10
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 21 odst. 1 písm. a) a c) ruší a nahrazuje slova
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 3 odst. 1 písm. c) vkládá slova
377/2005 Sb.
(k 29.09.2005)
v § 19 na konci odst. 3 doplňuje větu
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 17 odst. 2 doplňuje slova, mění § 19
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění; ke všem datům celkem 102 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 17 odst. 2, § 20 odst. 1, 3, 5 a 6, § 20a odst. 7, § 22a, § 23 a bod 7 přechodných ustanovení
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 odst. 1, 2 a 3
585/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 1 písm. a) a odst. 2, § 9 odst. 2, 3, 5 a 7, § 11, § 20 odst. 4, § 22 odst. 1, § 22b odst. 1, 3 a 4; vkládá v § 9 nový odst. 4 a v § 20 nový odst. 7
153/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění § 3 odst. 1 písm. c), v § 5 vkládá nový odst. 6 a v § 21 mění odst. 2
153/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 2; ruší v § 5 odst. 6
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 3 odst. 1 písm. c) bodě 8 vkládá slova
261/2007 Sb.
(k 16.10.2007)
v § 3 odst. 1 písm. c) bodě 8 vkládá slova
(změna již provedena zák. č. 181/2007 Sb.)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem ke všem datům 23 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 1 a 2, § 9 odst. 2, 3, 4 a 5, § 14 odst. 2
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 20 a § 20a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 20a odst. 6 písm. b)
305/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
mění § 11, § 16, § 17 odst. 2, § 19, § 20 a § 22b odst. 3
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 50 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 5 odst. 2 písm. f) a § 5b odst. 2 písm. b)
2/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3 odst. 3 písm. a), § 5 odst. 1 a odst. 4 a § 7 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a bod 2 a písm. e); nové přechodné ustanovení
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 11 a § 11
ÚZ 56/2009 Sb.
 
 
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
vkládá slova v § 3 odst. 1 písm. b) bodě 8
221/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 9 odst. 2, § 20 odst. 5, § 20a odst. 1; vkládá nový § 21a; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 27a odst. 3
285/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 17 odst. 2 a § 19
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 3 odst. 1 písm. b) bodě 6; nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 7 odst. 1 písm. a) bod 1 a 2, § 7 odst. 2, § 9 odst. 2, 3, 4 a 5, § 15 odst. 1; vkládá nový § 15b; ruší § 21a; nová přechodná ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 26 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 5 odst. 3 a § 22b odst. 2
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
ruší v § 23 odst. 5
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 25 odst. 2
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 1 písm. a ) a b), § 8 odst. 3
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ve znění zák. č. 399/2012 Sb., mění § 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.;
mění § 5 odst. 3
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7 odst. 1 písm. b) až d), § 14 odst. 1, § 15, § 16, § 22 odst. 1; vkládá nové § 9a; nové přechodné ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 10 a § 5 odst. 3
401/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 22d
11/2013 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 5b, § 7 a § 15a; nová přechodná ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena
mění slova v § 3 odst. 1 písm. l), která měla být vložena zák. č. 458/2011 Sb.
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 odst. 2, § 7, § 9, § 9a, § 11, § 16 odst. 3, § 22 odst. 1 a § § 22b; nová přechodná ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 25 odst. 5
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 3, § 7, § 14, § 15, § 15a, § 16, § 22; ruší § 9a; nová přechodná ustanovení
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 25 odst. 1
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 odst. 1 písm. b) - dosud neuvedeno
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 2, § 22b a § 25; ruší § 22; vkládá nové § 25c až 25f
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“).
§ 2
Pojistné je příjmem státního rozpočtu. Příjmem státního rozpočtu jsou též penále (§ 20), přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 21) a pokuty (§ 25c a 25d) ukládané podle tohoto zákona. Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu.
§ 3
Poplatníci pojistného
(1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 platit tito poplatníci:
a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby,
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER
Nějvětší on-line pro živnostníky a drobné podnikatele
Týdenní zpravodajství pro živnostníky a drobné podnikatele
 +420 222 539 333  info@zivnostnik.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti daní, účetnictví, personalistiky a práva pro podnikatele a živnostníky.
 • Každý týden nové a aktualizované odborné texty a řešené dotazy od renomovaných autorů (daňových poradců, auditorů, právníků či pracovníků státní správy).
 • Denně aktualizované právní předpisy (s možností zobrazení předpisu k různým datům účinnosti).
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • Možnost využívat zdarma služby on-line seminářů a prohlížet si opakovaně videosemináře.
 • Bezplatný odpovědní servis (max. 4 dotazy/rok).
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: