dnes je 21.2.2019
Input:

589/1992 Sb., Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.6.2018

č. 589/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
160/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 260/1993 Sb.
 
 
307/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
doplňuje
241/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
59/1995 Sb.
(k 1.5.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
149/1995 Sb.
(k 1.8.1995)
mění
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 104/1996 Sb.
 
 
113/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
mění, doplňuje
134/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
ruší § 5b odst. 2
306/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
118/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 1 písm. c) bod 7
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 23b doplňuje odst. 2
238/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 25 vkládá nový odst. 4
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5 odst. 2, § 5a odst. 1 a 3, § 13a odst. 6 a doplňuje odst. 7, § 14 odst. 3 a vkládá nový odst. 4, § 14 odst. 6 a 9, § 14c odst. 1, § 15 odst. 1, § 20 odst. 1, § 20a odst. 2, v § 22a vkládá nový odst. 3
353/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 22 odst. 1 a 2, vkládá nový § 22c
263/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
v § 12 doplňuje odst. 3
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 3 odst. 1 písm. c) bod 8
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (21 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (21 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
437/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5a
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 25 odst. 3 písm. a)
281/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
mění § 13a, § 15 odst. 1
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
mění § 3 odst. 1 písm. c) bod 6
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 3 odst. 1 písm. c) ruší bod 12
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 3 odst. 1 písm. c) mění bod 10
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 21 odst. 1 písm. a) a c) ruší a nahrazuje slova
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 3 odst. 1 písm. c) vkládá slova
377/2005 Sb.
(k 29.09.2005)
v § 19 na konci odst. 3 doplňuje větu
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 17 odst. 2 doplňuje slova, mění § 19
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění; ke všem datům celkem 102 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 17 odst. 2, § 20 odst. 1, 3, 5 a 6, § 20a odst. 7, § 22a, § 23 a bod 7 přechodných ustanovení
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 odst. 1, 2 a 3
585/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 1 písm. a) a odst. 2, § 9 odst. 2, 3, 5 a 7, § 11, § 20 odst. 4, § 22 odst. 1, § 22b odst. 1, 3 a 4; vkládá v § 9 nový odst. 4 a v § 20 nový odst. 7
153/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění § 3 odst. 1 písm. c), v § 5 vkládá nový odst. 6 a v § 21 mění odst. 2
153/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 2; ruší v § 5 odst. 6
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 3 odst. 1 písm. c) bodě 8 vkládá slova
261/2007 Sb.
(k 16.10.2007)
v § 3 odst. 1 písm. c) bodě 8 vkládá slova
(změna již provedena zák. č. 181/2007 Sb.)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem ke všem datům 23 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 1 a 2, § 9 odst. 2, 3, 4 a 5, § 14 odst. 2
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 20 a § 20a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 20a odst. 6 písm. b)
305/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
mění § 11, § 16, § 17 odst. 2, § 19, § 20 a § 22b odst. 3
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 50 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 5 odst. 2 písm. f) a § 5b odst. 2 písm. b)
2/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3 odst. 3 písm. a), § 5 odst. 1 a odst. 4 a § 7 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a bod 2 a písm. e); nové přechodné ustanovení
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 11 a § 11
ÚZ 56/2009 Sb.
 
 
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
vkládá slova v § 3 odst. 1 písm. b) bodě 8
221/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 9 odst. 2, § 20 odst. 5, § 20a odst. 1; vkládá nový § 21a; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 27a odst. 3
285/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 17 odst. 2 a § 19
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 3 odst. 1 písm. b) bodě 6; nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 7 odst. 1 písm. a) bod 1 a 2, § 7 odst. 2, § 9 odst. 2, 3, 4 a 5, § 15 odst. 1; vkládá nový § 15b; ruší § 21a; nová přechodná ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 26 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 5 odst. 3 a § 22b odst. 2
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
ruší v § 23 odst. 5
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 25 odst. 2
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 1 písm. a ) a b), § 8 odst. 3
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ve znění zák. č. 399/2012 Sb., mění § 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.;
mění § 5 odst. 3
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7 odst. 1 písm. b) až d), § 14 odst. 1, § 15, § 16, § 22 odst. 1; vkládá nové § 9a; nové přechodné ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 10 a § 5 odst. 3
401/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 22d
11/2013 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 5b, § 7 a § 15a; nová přechodná ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena
mění slova v § 3 odst. 1 písm. l), která měla být vložena zák. č. 458/2011 Sb.
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 odst. 2, § 7, § 9, § 9a, § 11, § 16 odst. 3, § 22 odst. 1 a § § 22b; nová přechodná ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 25 odst. 5
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 3, § 7, § 14, § 15, § 15a, § 16, § 22; ruší § 9a; nová přechodná ustanovení
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 25 odst. 1
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 odst. 1 písm. b) body 7 a 20
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 2, § 22b a § 25; ruší § 22; vkládá nové § 25c až 25f
259/2017 Sb.
(k 18.8.2017)
mění § 7 odst. 1 písm. c) bod 1 a § 25
259/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 1, § 9, § 17, § 18, § 19, § 20 a § 20a
259/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění, viz čl. X písm. a) novely - dosud neuvedeno
ve znění zák. č. 92/2018 Sb.
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 5b odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a § 16a odst. 1
ve znění zák. č. 92/2018 Sb.
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 14 odst. 7, 5, § 20 odst. 5 písm. e) až h) a § 20a odst. 1
92/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 14c odst. 6, § 16a odst. 2, § 20 odst. 5 a § 20a odst. 1 - dosud neuvedeno
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1) Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“).
(2) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti pojistného76) .
§ 2
Pojistné je příjmem státního rozpočtu. Příjmem státního rozpočtu jsou též penále (§ 20), přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 21) a pokuty (§ 25c a 25d) ukládané podle tohoto zákona. Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu.
§ 3
Poplatníci pojistného
(1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 platit tito poplatníci:
a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby1) ,
b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí
1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely tohoto zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,
2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8 a 18,
5. soudci,
6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,
7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni,
8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Národní rozpočtové rady, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
10. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz