Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

557 - Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

2.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

557 – Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Ing. Blanka Jindrová

Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu 015 a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku u účtu 027. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zařazení goodwillu a oceňovacího rozdílu v účetnictví. Kladný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování kladného goodwillu delší než 60 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 180 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů v případě přeměny obchodní korporace se tento oceňovací rozdíl k nabytému majetku odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Pokud nejsou součástí nabytého majetku, ke kterému je tvořen oceňovací rozdíl, aktiva s dobou použitelnosti delší než 15 let, účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování aktivního oceňovacího rozdílu kratší než 180 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.

Směrnice: Zásady pro účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišování


§ 28 ZoÚ,§ 6, § 7, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, část 3.1. a 3.7. ČÚS 019

GFŘ

Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení