Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

21.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová

Na tomto účtu se zachycuje zůstatková cena prodávaných předmětů jako rozdílu cen vedených na účtech účtových skupin 01x, 02x, 03x, 07x, 08x a dále hodnota úplatně převedených nákladů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z příslušných účtů účtové skupiny 04x

Směrnice: Zásady pro účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišování, DHM – pořízení, vyřazení, odpisový plán, DNM – pořízení, vyřazení, odpisový plán


§ 25 až § 27 ZoÚ,§ 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, část 3.1. a 3.6. ČÚS 019

Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  Prodej dlouhodobého nehmotného majetku:     
a) vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence ve vstupní ceně  07x  01x   
b) převod zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného majetku do nákladů  541  07x  § 24 odst. 2 písm. b) ZDP (bod 2)§ 32a ZDP 
2.  Prodej dlouhodobého hmotného majetku:    § 24 odst. 2 písm. t) ZDPOd 1. 1. 2014 je pořizovací cena pozemku u právnických osob při prodeji daňově uznatelná.  
a) vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence ve vstupní ceně  08x  02x   
b) převod zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného majetku do nákladů  541  08x  § 26 až § 32 ZDP§ 24 odst. 2 písm. b) ZDP (bod 2)  
3.  Prodej  dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného:     
  • vyřazení dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného z evidence ve vstupní ceně

 
541  031, 032  § 24 odst. 2 písm. t) ZDP 
4.  Prodej nedokončeného dlouhodobého majetku:     
a) hmotného  541  042   
b) nehmotného  541  041   
5.  Faktura vydaná při prodeji dlouhodobého majetku:     
  • prodejní cena

 
311, 315  641