Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

528 - Ostatní sociální náklady

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

528 – Ostatní sociální náklady

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet používají účetní jednotky, které hradí zaměstnancům další náklady na zlepšení pracovních a sociálních podmínek, které jsou ale daňově neuznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů.


Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Stravování zaměstnanců, Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci, Bezúročné zápůjčky zaměstnancům, Vzdělávání zaměstnanců


§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., část 3.1. a 3.4. ČÚS 019
NÚR


Výkaz zisku a ztráty: D.2.2. – Ostatní náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení výkonů pro zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců nad rámec nákladů uznaných zákonem o daních z příjmů:     
a) dodavatelsky, za hotové  528  321,
325,
211  
§ 25 odst. 1 písm. h), k) ZDP
§ 6 odst. 9 ZDP 
b) ve vlastní režii  528  586