Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

527 - Zákonné sociální náklady

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

527 – Zákonné sociální náklady

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet používají účetní jednotky, které hradí zaměstnancům další náklady na zlepšení pracovních a sociálních podmínek, které jsou daňově uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů v plné výši nebo v rámci limitu stanoveného ZDP či dalšími právními předpisy.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Stravování zaměstnanců


§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.4. ČÚS 019
NÚR

Výkaz zisku a ztráty: D.2.2. – Ostatní náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
VZ,
P  
Pořízení výkonů pro zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců uznaných zákonem o daních z příjmů jako náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů:     
a) dodavatelsky, za hotové  527  321,
325,
211  
§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP 
b) ve vlastní režii  527  586   
2.  PF,
P  
Nákup stravenek (faktura, výdajový pokladní doklad):  –  321,
211  
 
a) hodnota stravenek  213  –   
b) provize  518,
527  
–   
c) DPH k provizi  343  –   
3.  VZ,
P  
Prodej stravenek zaměstnancům:  –  213   
a) 55 % z ceny (podle ZDP daňový výdaj)  527  –  § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 4)  
b) 45 % z ceny nad limit ZDP  528  –   
4.  P,
VZ  
Úhrada od zaměstnanců:     
a) výnos ve výši 45 %  –  648   
b) v hotovosti  211  –   
c) srážkou ze mzdy  331  –   
5.  P,
PF  
Nákup a předání jednotného pracovního oblečení zaměstnancům  527  321 211   
6.  P  Paušální náhrada na udržování pracovního oblečení  527  211  Častěji se používá účet 548.  
7.  P  Poskytnutí zájezdu zaměstnanci nejvýše v hodnotě 20 000 Kč ročně jako nepeněžní plnění (pořízení zájezdu)  527  211  § 6 odst. 9 písm. d) ZDP *)  
  • částka nad 20 000 Kč

 
528  211   

Poznámka


Částka 55 % z ceny jednoho jídla v průběhu jedné směny je daňově uznatelná maximálně do výše 70 % stravného stanoveného podle § 176 odst. 1 ZP pro pracovní cestu v trvání 5 až 12 hodin.

*)