dnes je 19.3.2019
Input:

525 - Ostatní sociální pojištění

25.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

525 – Ostatní sociální pojištění

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na uvedeném účtu se zachycuje placení penzijního připojištění se státním příspěvkem a životní a důchodové připojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, společníky a členy družstev.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., část 3.1. a 3.4. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: C.3. – Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zúčtování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění a penzijní pojištění u instituce EU, Norska a Islandu (zaměstnanců, společníků a členů družstev):     
a) do limitu u pracovníka  525  379  Od daně z příjmů je u zaměstnance osvobozeno max. 30 000 Kč ročně od 1 zaměstnavatele. U zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad, pokud je to upraveno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvě.
§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP
§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 5)